Uzman Psikolog Semiha Kaya

Sosyal medya hayatımızda olmazsa olmaz hale gelen bir olguya dönüştü. Aslına bakarsanız ne şekilde ortaya çıktığını, nasıl bu noktaya evrildiğini ve ne zamandan beri herkesin hayatının büyük bir kısmını oluşturduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak herkesin bilinçdışındaki çeşitli güdüleri doyurduğunu ve farklı olan birtakım ihtiyaçlarını karşıladığı kesin.

Hem en iyi halimizi orda gösterme arzusu içindeyken, hem de başkalarının hayatının içinde olma, ne yaptıklarını görme şansı da elde ediyoruz. Bazen moda ilhamı alırken, bazen sanat, bazen de sadece eğlenceye ulaşıyoruz sosyal medya sayesinde. Psikolojik olarak bakıldığında kişi dünyaya geldikten sonra bir kimlik örgüsü oluşmaya başlar. Kim olduğu, karakteri, imajı ve hayatıyla bu örgü yaş aldıkça güçlenir. Kişi bu kimlik örgüsü içinde hatalarını, eksikliklerini, zayıflıklarını da barındırır. Kendinden hoşnut olmadığı tüm detaylar da bu kimlikte yer alır. Sosyal medya tüm bu hoşnut olunmayan detayları süzen bir süzgeç gibi kendimizden hem fiziksel hem kişilik olarak en memnun olduğumuz ve görünmek istediğimiz halimizi sergilememizi sağlayan bir araç haline geldi. Bu da insanın en temel arzusu olan beğenilme arzusunu kolayca besleyen ve doyuran bir duruma evrilmiş oldu.

Sosyal medyanın bir diğer psikolojik etkisi de bağımlılık haline gelmesiyle ortaya çıkan gerçeklikten kopma ve kendi gerçekliğinden hoşnut olmama haliyle ortaya çıkabilecek depresyon olarak nitelendirilebilir. Bu duygudurumun davranışsal karşılığı ise sürekli sosyal medyada vakit geçirme, belli kişilere ve onların hayatına takıntılı olma, kendi hayatından mutsuz olma, aşırı harcama yapma, sosyal hayattan kopma ve ya aşırı sosyal olma ihtiyacı şeklinde listelenir.

Tüm bu psikolojik tablonun yanı sıra sosyal medya günümüzde çok güçlü bir bilgi ağı haline geldi. Herkesin herşeyden kolayca bilgi sahibi olmasını sağladı. Bu durum hem ekonomiye hem de hepimizin hayatına farklılık getirdi. Tüketim alışkanlıklarımız bile sosyal medyayla farklı noktalara evrildi. Sadece paylaşım yapmak için içilen kahveler sayesinde yeni bir sektör bile oluştu. Dünyadaki trendler yakından takip edilir oldu. Sosyal medyanın keyifli tarafları istatistiki olarak bakıldığında olumsuzlardan çok daha fazla. Hepimizin hayatına dokunduğu noktalar iyi belirlendiğinde ve onun bizi değil bizim onu kullandığımız bir noktada sosyal medya modern dünyaya ayak uydurmak için eşsiz bir araç.