TÜRKİYE’de kurulu bu web sitesinin içeriği Avrupa Birliği internet yönetmelikleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi

Bu web sitesini kullanmadan önce lütfen bu hükümleri ve koşulları okuyunuz. Bu siteyi kullanarak, bu anlaşmanın yasal olarak bağlayıcı olduğunu ve hükümleri ve koşulları sınırlama ya da istisna olmaksızın kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu koşulların tümünü kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmayınız.

Yürürlükteki Yasalar & Yargı

Bu sitenin sunucusu, Amerika Birleşik Devletleri’nde konumlandırılmıştır. Buna uygun olarak site T.C’ nin kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda işletilmektedir. T.C mahkemelerinin bu sitenin kullanılması ile ilgili tüm anlaşmazlıklar ve iddialar hakkında yasal karar mercii olduğunu kabul etmektesiniz. Site’ye T.C dışındaki ülkelerden de erişilebilmesine rağmen, site sadece T.C sakinleri tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Site, T.C de dâhil olmak üzere Avrupa Birliği sınırları içindeki ülkelerin tabi olduğu Veri Koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak işletilmektedir.

Erişim

Sitemize bu kullanım hükümleri ve koşulları doğrultusunda erişim izni verilmektedir.

Güvenlik İhlalleri

Size verilebilecek herhangi bir kimlik, parola ya da anahtarın kaybı, çalınması ya da izinsiz olarak ifşa edilmesi gibi görünen güvenlik ihlalleri konularında bizi bilgilendirmek zorundasınız. Biz tarafınızdan bilgilendirilinceye kadar, izinsiz herhangi bir kullanımdan sorumlu olmaya devam edeceksiniz.

Kanunlara Uyum

Sitemizi yürürlükteki herhangi ve tüm kanunlara, tüzüklere, kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak kullanmalısınız.

Sorumluluktan Kurtulma

Sitemizin “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” sunulduğunu kabul etmektesiniz. Sitenin kullanımına ilişkin olarak, tatmin edici kalite, uygunluk, bilgisayar virüslerinden muafiyet ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemeye dair hususlar, ilgili mevzuatın tanıdığı en geniş ölçüde olmak üzere teminatımız dışındadır.

Risk

Sitemizin kalitesi, işleyişi ve kullanımına ilişkin riskler bütünüyle tarafınıza aittir. Sitemizin kullanımı suretiyle erişilen tüm haberleşmeler, mesajlar ve diğer bilgiler sizin tarafınızdan riski size ait olmak üzere elde edilmiş olup, sitemizin kullanımı dolayısıyla doğabilecek her türlü kayıp sizin sorumluluğunuzdadır.

Sorumluluğun Reddi

Sitemizin erişilebilirliği ya da hizmet dışı kalmasından kaynaklanan, doğrudan ya da dolaylı, özel, rastlantısal ya da netice kabilinde doğan kâr, gelir, sözleşme ya da iyi niyet kayıplarından veya sitemizin kullanılması durumunda meydana gelebilecek iş kaybı, bilgisayar arızası, bilgisayar virüsleri, veri kaybı ya da herhangi bir sonuçtan sorumlu değiliz. Bu sorumluluk istisnaların uygulanması, siz veya üçüncü kişilerin bu tür bir kayba maruz kalabileceği hususunda uyarılmış olmamız şartına bağlıdır.

Hatalar Ve/Veya İhmalkârlık İçin Sorumluluğun Reddi

Bu sitede yer alan, gözden kaçırılmış yahut hatalı herhangi bir bilgi,materyal ve fonsiyon ve ihmalden doğan tüm sorumlulukları, ilgili mevzuatın imkan tanıdığı en geniş ölçüde olmak üzere reddediyoruz.

Ölüm, Şahsi Yaralanmalar Ve Sahtecilik

Bu hükümlerdeki hiçbir düzenleme, bizlerin ihmali yahut yalan beyanından doğan ölüm ya da yaralanma hadisesine ilişkin sorumluluklarımıza halel getirmez.

Site İçindeki Bilgiler

Bu sitedeki bilgilerin amacı yalnızca genel bir yol göstermektir. Bizim ve ya bizimle bağlantılı ya da ilişkili herhangi bir firma için satış teklifi oluşturma ya da herhangi bir ürünü teşvik etmek niyeti taşımamaktadır.

Tıbbi Bilgiler

Allergan, bu site aracılığıyla tıbbi ve benzeri hizmetler sunmamakta olup, burada temin edilen bilgilerin bir doktorun tıbbi önerilerinin yerine geçmesi amaçlanmamaktadır. Bu tür bir hizmet ya da tavsiye almak arzusunda yahut ihtiyacında iseniz veya herhangi bir tıbbi durumunun ortaya çıkması ya da zaten mevcut olması halinde, profesyonel hekim görüşüne başvurmalısınız.

Site Hakkındaki Telif Hakları

Bu sitenin barındırdığı bilgiler firmamıza aittir ya da firmamıza lisansı verilmiştir ve T.C’nin telif hakları yasaları, uluslar arası telif hakları sözleşmeleri ve yasaları ve ilgili diğer telif ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu bilgileri bilgisayarınıza indirmenize ancak ticari amaçlı olmayan kişisel kullanımınız için izin verilmiştir fakat bunu yaparken herhangi bir ticari marka, telif ya da tescil ibaresini kaldıramazsınız. Yukarıda açıkça belirtilenlerin haricinde, burada yer alan hiçbir şey Allergan’ın lisans yahut başka bir hakkını bahşediyor olduğu şeklinde yorumlanamaz.

Ticari Markalar

Başka bir tüzel kişiye ait oldukları belirtilmediyse, bu sitede yer alan ® ya da ™ veya etrafındaki yazı tipinde farklı bir yazı tipi kullanılarak tanımlanmış tüm ürün adları, logo ve servisler Allergan ya da bağlı şirketleri tarafından sahip olunan ticari markalardır ya da Allergan veya bağlı şirketlerinin lisansını haiz olduğu ürünlerdir. Özel bu hükümler ve koşullar tarafından izin verilmediği ya da Allergan tarafından belirli bir biçimde yazılı olarak izin verilmediği müddetçe veya Allergan’ın ürün ve hizmetlerini tanımlama amacıyla kullanılmaları haricinde, bu ticari markaların tarafınızdan kullanımı yasaktır. Tarafımıza ait olmayan bir ticari markanın sitemizde görüntülenmesi, sahibinin herhangi bir lisans vermiş olduğu anlamı taşımaz. Marka hakkına tecavüz kastı yoktur ve bundan ticari marka sahibinin ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi desteklediği anlamı çıkarılamaz. Aynı şekilde, ticari markanın görüntülenmesi bizim ticari marka sahibini, web sitesini ya da ürünlerini ve/veya hizmetlerini desteklediğimiz ya da onayladığımız anlamına gelmez.

Sitede İlan Edilmiş İçeriğin Kaldırılması

Siteye yüklenen herhangi bir içeriğin takibi ya da içeriğe müdahale edilmesi gibi bir sorumluluk taşımamamıza rağmen, uygunsuz bir yüklemenin dikkatimize sunulması halinde, bu tür yüklemelere uygun şekilde müdahale etmek, içeriğini değiştirmek ya da tamamen siteden kaldırmak konusunda hakkımızı saklı tutarız.

Hakaret/Telif Hakları İhlalleri

Sitemize hiçbir şekilde “Yasak İçerik” olarak da adlandırılan yasadışı aktiviteleri teşvik eden, veya yasadışı faaliyet özelliği olan veya suça delil sayılabilecek, başkalarının haklarına tecavüz eden, hak sahibinin bilgisi ve izni olmadan, saldırgan, müstehcen, küçük düşürücü, rencide edici, yanıltıcı, küfür içeren ve benzeri şekilde uygunsuz kişi ya da grupları tahrik edici unsurları içeren, herhangi bir kişiye zarar vermeye yönelik veya sitenin kullanımını güçleştirmeye veya engellemeye yönelik virüs, kurtçuk, bozuk dosya, truva atı veya benzeri zararlı kod içeren her türlü içerik ve bilgisayar kodu ve bu sayılanlardan herhangi birine bağlantı (link) içeren içeriklerle ilgili işlemlerde kullanılamaz ve telif hakkı sahibinden izin almadan, telif hakkı ile korunan bilgi ya da içerik yüklenemez.

Telif Hakkı Garanti Lisansınız

Herhangi bir içerik yükleyerek, bu içeriğin telif hakkını elinizde bulundurduğunuzu ya da telif hakkı sahibinden onay aldığınızı temin etmiş ve belirtmiş kabul edilmekte olup, buna ek olarak bize ve diğer site kullanıcılarına bu bilgiyi sergileme, kopyalama, yayınlama, dağıtma, iletme, basma ve kullanma lisansını şahsa münhasır olmayacak şekilde vermektesiniz.

Tazminat

Bu hükümlerin getirdiği kısıtlamaların herhangi birini ihlal etmeniz halinde bu tür bir ihlal ile bağlantılı ya da bu tür bir ihlal nedeni ile ortaya çıkabilecek tüm kayıpları, maliyetleri ya da hasarları, mahkemenin hükmettiği yargılama giderleri de dâhil olmak üzere karşılayacağınızı taahhüt etmektesiniz.

Bilgi İbrazı

Bu site aracılığı ile bize sunulan tüm bilgiler bizim özel mülkiyetimizi haline gelecektir. 1998 tarihli Veri Koruma Sözleşmesi’nde belirtilen istisnalar hariç, gizlilikle ilgili herhangi bir zorunluluğa tabi olmayacağız ve bu bilgiyi herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olacağız.

Veri Koruma Yasaları

Allergan, Avrupa Birliği içindeki ve T.C ’deki Veri Koruma ile bağlantılı tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere uyar; öyle ki Avrupa Birliği’nde yerleşik bireylere ilişkin kişisel verileri işleyebiliriz. İşbu hükümleri ve koşulları kabul ederek sitemize erişim sırasında sizden elde edilen kişisel verileri Allergan’ın işlemesine ve bu verileri Amerika Birleşik Devletleri’ne göndermesine muvafakat göstermektesiniz. Allergan kişisel bilgilerinizi sitede belirtilen tüm amaçlar doğrultusunda işlemek isteyebilir. Amerika Birleşik Devletleri gibi, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdekiler de dâhil olmak üzere, verilerinizi Allergan’a bağlı şirketlere ifşa etmeyi isteyebiliriz. Bu ifşaatlar dışında, Allergan hiçbir zaman açık izniniz olmadan, üçüncü kişilere karşı kimliğinizi ortaya çıkaracak şekilde kişisel bilgilerinizi umuma açıklamayacak, yayımlamayacak ya da dağıtmayacaktır. Yazılı olarak başvurmanız durumunda Allergan tarafından saklanan kişiler verilere erişme ve silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Lütfen bu türedeki taleplerinizi Gizlilik Sorumlusu’nun dikkatine ibaresiyle gönderiniz.

Hipermetin Bağlaçları

Hipermetin bağlaçları bize ait olmayan web sitelerine erişmenize olanak tanır. Bu bağlaçları sunarken, sitemizle bağlantılı diğer web sitelerinin içeriklerini ne her hangi bir şekilde onaylamaktayız ne de içerikleriyle ilgili sorumluluk kabul etmekteyiz. Sitemize hiper bağlaç ile bağlantılı yanıltıcı, hatalı, lekeleyici, tehdit edici ya da müstehcen veya zaman zaman yürürlüğe giren yönetmeliklerle uyumlu olmayan içeriklerden sorumlu değiliz. Hipermetin bağlaçları yalnızca kullanıcı kolaylığı sağlamak amacıyla sitemizde bulunmakta olup, kullanıcılar bu bağlaçların içeriği sebebiyle oluşabilecek Allergan’a herhangi bir hukuki talepte bulunmayacaklarını ve olası uyuşmazlıkta Allergan’a her türlü bilgi ve desteği sağlayacaklarını peşinen taahhüt ederler

Fesih

Sitemize erişiminiz ve kullanımınız, herhangi bir parola ile erişim dâhil olmak üzere, tarafımızdan bir neden göstererek ya da göstermeksizin, herhangi bir zamanda derhal geçerli olmak kaydıyla haber verilerek değiştirilebilir, sınırlanabilir ya da sonlandırılabilir.

İlişkinin Sonlandırılması

Bu hükümlerin herhangi bir bölümünün bir nedenden dolayı yargı mercii tarafından geçersiz ilan edilmesi halinde, bu durum geri kalan kısımlarının geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu geri kalan kısımlar, uygun olmayan kısımlar elimine edilmiş gibi, tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Değişiklikler

Allergan, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin bu site ve kullanımını düzenleyen hükümler ve koşullar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler bağlayıcıdır ve bu nedenle bu sayfayı periyodik aralıklarla ziyaret ederek güncel hüküm ve koşuları gözden geçirmelisiniz.